ติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1 ดาวน์โหลด ติดตั้งแอพพลิเคชั่น

1. เข้าที่หน้าเว็บไซต์หลัก

ให้ท่านสมาชิกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หลัก ผ่านทางมือถือรุ่นใดก็ได้ ที่ท่านมีอยู่ และทำการคลิกที่ปุ่มไอคอนดาวน์โหลด

2 ดาวน์โหลด ติดตั้งแอพพลิเคชั่น

2. คลิกที่ไอคอน w

หลังจากคลิกไอคอนดาวน์โหลดแล้ว จะปรากฎหน้าดังกล่าวให้ทำการคลิกที่ปุ่มไอคอน w ได้เลย

3. คลิกดาวน์โหลด

ให้ท่านคลิกเลือกดาวน์โหลด ระบบจะทำการติดตั้งให้ท่านที่เครื่อง สำหรับ iOS ให้ท่านไปที่ ตั้งค่า >>> ทั่วไป >>> จัดการอุปกรณ์ >>> คลิก Trust